Ο Φορέας

Ο Φορέας 2018-04-16T08:52:29+00:00

Η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Τζουμέρκων με το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Τ.». έχει έδρα του Συλλόγου τα Πράμαντα.
Σκοπός της Ένωσης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και η συμβολή της στην τοπική οικονομία, με ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της λαϊκής παράδοσης, των προϊόντων και του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων.
Τα μέλη της διατηρούν οικογενειακές επιχειρήσεις, στοιχείο που υποδηλώνει την ισχυρή αλληλεπίδραση που ασκεί η βιωσιμότητά τους ή μη στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία το τόπου. Στο παρόν και το μέλλον του.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης επεδιώξε συνάντηση με εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της κεντρικής Διοίκησης (υπουργεία κ.λ.π.), με βουλευτές, καθώς επίσης και με εκπροσώπους επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων, για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και αναζήτησης λύσεων στα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχής των Τζουμέρκων.
Κεντρική επιδίωξη της Ένωσης παραμένει η ενίσχυση των δυνάμεών της με μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή.

2017: δυόμισι χρόνια θητείας, 10 βήματα μπροστά για τα Τζουμέρκα